Web

Web

By on 15. 10. 2019 0 Comments

Ano, jsme pavouky, kteří tvoří celosvětovou síť, předou jedno vlákno za druhým, vlákna propojují a různě proplétají, tvoří obrovské plantáže sítí, které jsou neviditelné pouhým okem běžnému smrtelníkovi, čili potravě, mouše, co se má do sítě chytit a zůstat v ní už na věky ulovený a zachycený, nejlépe tak, aby si toho oběť ani nevšimla, považovala se za svobodnou, ale byla pouhou součástí sítě. Sítě, která pokrývá více než jen pouze celý svět, sítě, která pokrývá vše jako neprodyšná peřina přikrývající starce, kterého její tíha dusí, ale stařec, protože mu je zima, si to neuvědomuje.

pavouk ve své síti

Ale svět už zašel tak daleko, že v případě zpřetrhání těchto sítí, těchto webů, pavučin, by nastala celková a celosvětová katastrofa, dosahující obřích rozměrů. Aniž si to často uvědomujeme, tyto sítě, weby, ovládají hlavní a nejdůležitější věci ve státech, jako dodávka elektřiny, internetu pro své fungování, dat pro fungování mnoha tisíc firem. Atomové elektrárny by byly neovladatelné, vybuchovali by, lidé by neměli teplou a ani studenou vodu, světlo by bylo jen denní, vzdělávání by ztratilo svůj směr.

Proto je nutné, tuto celosvětovou síť, ať už ji považujeme za dobrou či špatnou, nechat dál fungovat, jinak se vrátíme zpět do jeskyní a budeme v kožkách skákat kolem ohně. Webovou síť je nutné dobře chránit před napadením, které může mít fatální následky, jako útoky na jiné státy, včetně útoků jadernými zbraněmi.
pavučina s kapkami rosy
Síť byla vybudována v porovnání se světem a vývojem lidstva velmi rychle, jako mrknutí oka. Ale je dostatečně chráněná před neplánovanými rafinovanými útoky teroristů a podobných individuí? Nesmíme proto nikdy zapomenout na dostatečnou ochranu této webové celosvětové sítě, co má ve svých propojeních životy nás všech, kteří se procházíme po zemi a pijeme si svou ranní kávu, čteme si noviny a žijeme si svými nudnými životy.